Εμφανίζονται μόνο : "Συλλόγος Υπαλλήλων Βιβλίου - Χάρτου - Ψηφιακών Μέσων Αττικής (ΣΥΒΧΨΑ)". επιστροφή σε πλήρη προβολή

Κυριακή 16 Δεκέμβριος

11:00 Απεργιακή συγκέντρωση Αθήνα