Όλα τα καλέσματα αλληλεγγύης στον αγώνα της ΒΙΟ.ΜΕ.


Όλα τα καλέσματα ενάντια στους πλειστηριασμούς

Εμφανίζονται μόνο : "ψυχαγωγία; Θεσσαλονίκη" (επιστροφή σε πλήρη προβολή)

σήμερα Τετάρτη 17 Ιανουάριος

22:30 Irish bar Θεσσαλονίκη

^Φεβρουάριος 2018


Σάββατο 3 Φεβρουάριος

22:00 Photoshooting Party v5 Θεσσαλονίκη

Κυριακή 4 Φεβρουάριος

23:00 Live HC-CRUST 'Brink of Despair' (leipzig) Θεσσαλονίκη^Μάρτιος 2018


^Απρίλιος 2018

^Μάιος 2018