Εμφανίζονται μόνο : "ψυχαγωγία; Νέα Σμύρνη" (επιστροφή σε πλήρη προβολή)