Εμφανίζονται μόνο : "ψυχαγωγία; Γαλάτσι" (επιστροφή σε πλήρη προβολή)

Παρασκευή 26 Ιανουάριος

21:00 Bar Γαλάτσι

Τετάρτη 31 Ιανουάριος

21:00 Γαλάτσι