Εμφανίζονται μόνο : "Λάρισα". επιστροφή σε πλήρη προβολή

Τρίτη 3 Ιούνιος 2014

19:00 ΒΙΟΜΕ day Λάρισα

Σάββατο 7 Ιούνιος 2014

09:00 Ε όχι και atenistas Λάρισα


Παρασκευή 20 Ιούνιος 2014

18:00 Αnti-mundial 5x5 beach football & hip-hop live Λάρισα