Εμφανίζονται μόνο : "Λάρισα". επιστροφή σε πλήρη προβολή

Παρασκευή 5 Φεβρουάριος 2016

21:00 Stay Queer Stay Rebel Bar Λάρισα

Παρασκευή 12 Φεβρουάριος 2016

18:00 Βar οικονομικής ενίσχυσης Λάρισα


Δευτέρα 22 Φεβρουάριος 2016

19:00 Ανοικτή συνέλευση αναρχικών Λάρισα

Τετάρτη 24 Φεβρουάριος 2016

21:00 Ανοιχτή Συνέλευση ΑΚ Λάρισας Λάρισα