Σάββατο 6 Οκτωβρίου 2018 στις 21.00

Λείπουν παραπάνω πληροφορίες για να είναι πλήρες το κάλεσμα.

Antifa hip hop live

Από την antifa selanik. Περισσότερες πληροφορίες σύντομα

πηγή : https://antifasln.wordpress.com/
πηγή : email που λάβαμε στις 15 Σεπτέμβριος 10h