τι; : πάρτυ θεματική : οικονομική ενίσχυση από : ατελές

Παρασκευή 26 Οκτωβρίου 2018 στις 22.00

Λείπουν παραπάνω πληροφορίες για να είναι πλήρες το κάλεσμα.

Πάρτυ οικονομικής ενίσχυσης για κάλυψη ιατρικών και δικαστικών εξόδων

Πάρτυ οικονομικής ενίσχυσης για κάλυψη ιατρικών και δικαστικών εξόδων

Θα ακολουθήσει αφίσα σύντομα

πηγή : email που λάβαμε στις 10 Οκτώβριος 19h