τι; : πάρτυ ατελές

Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2018 στις 23.00

Λείπουν παραπάνω πληροφορίες για να είναι πλήρες το κάλεσμα.

Party οικονομικής ενίσχυσης για ιατρικά και δικαστικά έξοδα

Πάρτυ οικονομικής ενίσχυσης για την κάλυψη ιατρικών και δικαστικών εξόδων συλληφθέντων συντρόφων.

Θα ακολουθήσει σύντομα αφίσα του πάρτυ με περισσότερες πληροφορίες.

πηγή : email που λάβαμε στις 28 Οκτώβριος 18h