τι; : συναυλία θεματική : από : ατελές

Σάββατο 25 Μαίου 2019 στις 21.30

Χρειάζεται επιβεβαίωση.

Live

Τα συγκροτήματα θα ανακοινωθούν σύντομα...

πηγή : email που λάβαμε στις 26 Μάρτιος 16h


Συναυλία με τους

ΚΑΤΑΧΝΙΑ

OLDSCHOOL REDNEX

ΣΤΙΓΜΑ

Οι υπόλοιπες μπάντες θα ανακοινωθούν συντομα

πηγή : email που λάβαμε στις 3 Απρίλιος 12h