τι; : φεστιβάλ θεματική : από : ατελές

Τρίτη 18 Ιουνίου 2019 στις 19.00

Λείπουν παραπάνω πληροφορίες για να είναι πλήρες το κάλεσμα.

9ο Ελευθεριακό φεστιβάλ βιβλίου Θεσσαλονίκης

Πρόγραμμα και αφίσα σύντομα

πηγή : email που λάβαμε στις 26 Μάρτιος 21h