τι; : συναυλία θεματική : από : ατελές

Σάββατο 18 Μαίου 2019 στις 22.30

Δεν έχει ανέβει η αφίσα.

Live & Techno Party

Σάββατο 18 Μαίου Live & Techno Party οικονομικής ενίσχυσης για τα ιατρικά έξοδα τετράποδου γατοσυντρόφου. Λεπτομέρειες και αφίσα πολύ σύντομα.

πηγή : http://athens.indymedia.org/event/78998/