τι; : εκδήλωση θεματική : Ελευθεριακή Παιδεία από : ατελές

Κυριακή 30 Ιουνίου 2019 στις 11.00

Λείπουν παραπάνω πληροφορίες για να είναι πλήρες το κάλεσμα.

Διήμερο εκδηλώσεων για την ελευθεριακή εκπαίδευση

Αφίσα και πρόγραμμα σύντομα

πηγή : email που λάβαμε στις 15 Μάιος 08h