τι; : συναυλία ατελές

Σάββατο 14 Σεπτεμβρίου 2019 στις 20.00

Λείπουν παραπάνω πληροφορίες για να είναι πλήρες το κάλεσμα.

Chaos Control vol 2: Limp Wrist live!

Για τη δέυτερη συναυλία μας εχούμε την χαρά να φιλοξενούμε την Queercore HC μπάντα LIMP WRIST απο Νεα Υιόρκι, με μελους απο Los Crudos, Hail Mary, Devoid of Faith, By The Throat και Kill the Man Who Questions.

Αλλές μπάντες TBA SOON!!

από Εntropi

πηγή : http://athens.indymedia.org/event/79755/