Σάββατο 13 Ιουλίου 2019 στις 20.00

3o Αυτοοργανωμενο hiphop antamωμα

πηγή : email που λάβαμε στις 6 Ιούλιος 21h