τι; : γλέντι ατελές

Κυριακή 7 Ιουνίου 2020 στις 18.00

Λείπουν παραπάνω πληροφορίες για να είναι πλήρες το κάλεσμα.

ρεμπέτικο

αφίσα σύντομα

πηγή : email που λάβαμε στις 9 Μαΐου 14h