τι; : συναυλία θεματική : από : ατελές

Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2020 στις 21.00

Λείπουν παραπάνω πληροφορίες για να είναι πλήρες το κάλεσμα.

Hip Hop Live οικονομικής ενίσχυσης & after dj set

Περισσότερες πληροφορίες και αφίσα σύντομα.

for an intersectional approach

πηγή : email που λάβαμε στις 14 Σεπτεμβρίου 23h