Σάββατο 19 Ιουνίου 2021 στις 20.00

Λείπουν παραπάνω πληροφορίες για να είναι πλήρες το κάλεσμα.

Γλέντι οικονομικής ενίσχυσης για δικαστικά έξοδα συντρόφων/ισσών

Γλέντι οικονομικής ενίσχυσης για δικαστικά έξοδα συντρόφων/συντροφισσών στο Σκοπευτήριο Καισαριανής, 19 Ιουνίου στις 20:00

Περισσότερες πληροφορίες σύντομα.

πηγή : email που λάβαμε στις 18 Μαΐου 14h