τι; : συναυλία ατελές

Σάββατο 25 Σεπτεμβρίου 2021 στις 20.00

Δεν έχει ανέβει η αφίσα.

DIY LIVE Α' ΦΕΠΑ

Για την οικονομική ενίσχυση αυτοοργανομένης δομής στο

Θα παίξουν: Ουστ, Ρακόρ, Get Rid Of, Opium Curs, Living Under Drones, Λέπετκα

πηγή : email που λάβαμε στις 22 Ιουλίου 15h