τι; : εκδήλωση, φεστιβάλ θεματική : από : ατελές

Σάββατο 18 Ιουνίου 2022 στις 12.00

Λείπουν παραπάνω πληροφορίες για να είναι πλήρες το κάλεσμα.

Εκδηλώσεις στο λόφο Στρέφη

Θα ακολουθήσει αναλυτικό πρόγραμμα και αφίσα

πηγή : email που λάβαμε στις 10 Μαΐου 10h