τι; : καφενείο θεματική : από : ατελές

Παρασκευή 8 Ιουλίου 2022 στις 21.00

Λείπουν παραπάνω πληροφορίες για να είναι πλήρες το κάλεσμα.

Μπαρ οικονομικής ενίσχυσης για τα δικαστικά έξοδα συντρόφων

Μπαρ οικονομικής ενίσχυσης για τα δικαστικά έξοδα συντρόφων.

Περισσότερες πληροφορίες και αφίσα σύντομα.

πηγή : email που λάβαμε στις 20 Ιουνίου 21h