τι; : συναυλία ατελές

Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023 στις 21.00

Λείπουν παραπάνω πληροφορίες για να είναι πλήρες το κάλεσμα.

Live οικονομικής ενίσχυσης για δικαστικά έξοδα

Live οικονομικής ενίσχυσης για δικαστικά έξοδα συντρόφων/ισσών στην Αθήνα

Μέρος και λεπτομέρειες για σχήματα, καθώς και αφίσα, θα ανακοινωθούν σύντομα

πηγή : email που λάβαμε στις 1 Μαρτίου 19h