τι; : φεστιβάλ θεματική : από : ατελές

Σάββατο 24 Ιουνίου 2023 στις 18.00

Λείπουν παραπάνω πληροφορίες για να είναι πλήρες το κάλεσμα.

Resistance festival 2023

πηγή : email που λάβαμε στις 15 Μαΐου 17h