Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2016 (χωρίς ακριβή ώρα) πμ

Συλλογή ειδών για τους πρόσφυγες

Supplies needed for our pharmacy:
(Ακολουθεί μετάφραση στα ελληνικά)

-Gloves
-Anti lice shampoo, spray.
-Paracetamol for children and adults
-Children's syrup for cough
-Clotrimazole cream
-Antibiotic cream
-Cefpodoxime, cefuroxime, Augmentin (tablets)
-Pharmaceutical alcohol
-Oxygen masks
-EPA-registered disinfectants
-bleach-based disinfectants
-Alcohol based soaps
-Electronic thermometers
-Pain killers:
*Brufen syrup, cream and tablets (200, 400,600 mg)
*Diclofenac Na cream
-Nystatin drops and cream
-Metformin 50 and 850 mg (Diabetry)
-Female solution for cleaning of the sensitive area
-Tablets for nasal congestion
-Tablets for colon cramps

Αναγκες για το φαρμακείο
-Γάντια
-Αντιφθειρικό
-Παρακεταμόλη για παιδία και ενήλικες
-Παιδικό συρόπι για βήχα
-Κλοτριμαζόλη κρέμα
-Αντιβιοτική κρέμα
-Cefpodoxime, cefuroxime, Augmentin (χάπια)
-Φαρμακευτικό αλκόολ
-Μάσκες οξυγόνου
-Απολυμαντικά καθαριστηκά
-Απολυμαντικά με βάση την χλωρίνη
-Αλκολούχα σαπούνια
-Ηλεκτρονικά θερμόμετρα
-Παυσίπονα:
*Brufen συρόπι, κρέμα και χάπια των 200ων, 400ων και 600ων mg
*Diclofenac Na κρέμα
-Nystatin σταγόνες και κρέμα
-Metformin 50 and 850 mg (Διαβιτικά)
-Καθαριστικό διάλειμα για την ευαίσθητη περιοχή
-Χάπια για ρυνική συμφόριση
-Χάπια για εντερικές κράμπες (τύπου buscopan)

πηγή: https://www.facebook.com/5olikeio/