τι; : θεματική : αλληλεγγύη, πρόσφυγες

Σάββατο 24 Δεκεμβρίου 2016 (χωρίς ακριβή ώρα) πμ

Συλλογή χειμωνιάτικων ρούχων για τους πρόσφυγες

Άρχισαν τα κρύα!
Τα χειμωνιάτικα ρούχα είναι καλοδεχόυμενα!
Μπορείτε να περάσετε να τα αφήσετε όλες τις ώρες
Ευχαριστούμε! Καλό Χειμώνα

Cold weather has started!
Winter clothes would be more than happily received
You can pass by our squat at any time!
Thank you! Have a nice winter

πηγή: https://www.facebook.com/5olikeio/