Σάββατο 25 Φεβρουαρίου 2017 στις 11.00

Συλλογή ειδών για τους πρόσφυγες

Πρωτοβουλία Αλληλεγγύης Λαμίας

πηγή: https://www.facebook.com/protovouliaallileggyis/