Σάββατο 20 Μαίου 2017 στις 21.00

Psychedelic party

Λείπουν παραπάνω πληροφορίες για να είναι πλήρες το κάλεσμα.

Διοργανώνεται Psychedelic Party με σκοπό τη κάλυψη δικαστικών εξόδων.

Line Up και αφίσες σύντομα

πηγή : email που λάβαμε στις 12 Απρίλιος 19h