Τρίτη 25 Απριλίου 2017 στις 10.00 πμ

Συγκέντρωση συμπαράστασης στον αγώνα των εργαζόμενων στη Skot