τι; : συναυλία θεματική : οικονομική ενίσχυση από : ατελές

Παρασκευή 6 Οκτωβρίου 2017 στις 21.00

Συναυλια οικονομικής ενίσχυσης

Λείπουν παραπάνω πληροφορίες για να είναι πλήρες το κάλεσμα.

Συναυλία οικονομικής ενίσχυσης για πολιτικό κρατούμενο

περισσότερες πληροφορίες εντός ημερών.

πηγή : email που λάβαμε στις 7 Σεπτέμβριος 13h