Σάββατο 16 Δεκεμβρίου 2017 στις 21.00

Πάρτι ενίσχυσης Κυριακάτικου Σχολείου Μεταναστών

πηγή : https://www.kar.org.gr/