Παρασκευή 8 Ιουνίου 2018 (χωρίς ακριβή ώρα) πμ

Τριήμερο Φεστιβάλ του Εκχ Σχολείο

Η δημοσίευση έχει βασικές ελλείψεις:

8-9-10/6 τριήμερο Φεστιβάλ του Ελεύθερου Κοινωνικού Χώρου Σχολείο

Περισσότερες πληροφορίες σύντομα