τι; : συναυλία θεματική : από : Υπόγα Κ94 ατελές

Σάββατο 30 Ιουνίου 2018 στις 20.00

Punk live

Λείπουν παραπάνω πληροφορίες για να είναι πλήρες το κάλεσμα.

Θα ανακοινωθούν...

πηγή : email που λάβαμε στις 11 Μάιος 00h