Πέμπτη 14 Ιουνίου 2018 στις 19.00

8ο ελευθεριακό φεστιβάλ βιβλίου

Λείπουν παραπάνω πληροφορίες για να είναι πλήρες το κάλεσμα.

8ο ελευθεριακό φεστιβάλ βιβλίου (Θεσσαλονίκης),
στο πάρκο κάτω από τη ρωμαϊκή αγορά.
Πρόγραμμα/πληροφορίες/αφίσα σύντομα.

πηγή : email που λάβαμε στις 11 Μάιος 17h