Τετάρτη 16 Μαίου 2018 στις 20.00

ΜΑΗΣ '68 - το τέλος της τέχνης

ΜΑΗΣ '68

το τέλος της τέχνης

Λετριστές, Καταστασιακοί

και το «ανώνυμο» σκανδαλώδες πνεύμα

πηγή : email που λάβαμε στις 14 Μάιος 12h