Κυριακή 27 Μαίου 2018 στις 19.00

Καφενείο & προβολή της ταινίας "Δουλεύοντας με το πάσο μας"

To μαθητικό έντυπο Εκτός Ύλης στη Φιλολάου 99, στην Πικροδάφνη, στο Υπόστεγο

πηγή : http://athens.indymedia.org/event/74733/