Σάββατο 7 Ιουλίου 2018 στις 20.00

Athens In Flames vol2 - Rap Festival

Λείπουν παραπάνω πληροφορίες για να είναι πλήρες το κάλεσμα.

Athens In Flames vol2 - Rap Festival.

Απο τον Οχετό.
Πληροφορίες σύντομα.

ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΑ//ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ//ΑΝΑΡΧΙΑ

πηγή : email που λάβαμε στις 31 Μάιος 11h