τι; : φεστιβάλ θεματική : αντιρατσισμός ατελές

Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2018 στις 15.00

Λείπουν παραπάνω πληροφορίες για να είναι πλήρες το κάλεσμα.

1η Αντιρατσιστική Γιορτή Θεσσαλονίκης

Η Γιορτή θα γίνει στην πλατεία Χημείου. Αν όμως δεν είναι εφικτή η πρόσβαση στα κτίρια της ΣΘΕ (φυσικομαθηματικό και χημικό) ή βρέχει, θα μεταφερθεί στο υπόστεγο της Νομικής.

πηγή : email που λάβαμε στις 20 Ιούλιος 01h