για εκδηλώσεις δείτε στο <a href="http://www.kinimatorama.net">kinimatorama.net</a>