Δημιουργία λογαριασμού για συλλογικότητες

Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό στη σελίδα:

https://www.kinimatorama.net/login

Στο κάτω μέρος της έχει την περιοχή "Για εγγραφή στο kinimatorama.net".

Στο πάνω μέρος της η περιοχή "Σύνδεση" είναι για την είσοδο στη σελίδα.

Παρακαλούμε τις συλλογικότητες να χρησιμοποιούν συλλογικά (και, κατά προτίμηση, κινηματικά) email στην εγγραφή, ώστε να υπάρχει η εμπιστοσύνη στο ποιος/α δημοσιεύει τι. Λογαριασμοί που δημιουργούνται με τη χρήση μη συλλογικών e-mail διευθύνσεων δε θα λαμβάνουν αυξημένα δικαιώματα.

Στους λογαριασμούς με συλλογικές e-mail διευθύνσεις δίνεται η δυνατότητα άμεσων δημοσιεύσεων (χωρίς τη δική μας προέγκριση, δηλαδή), καθώς και (άμεσης) επεξεργασίας των καλεσμάτων τους, για τυχόν αλλαγές, ακυρώσεις, προσθήκες κλπ.

Λοιπές οδηγίες-πληροφορίες

Από τη στιγμή που θα αναβαθμίσουμε το λογαριασμό σας, θα κάνετε πλέον χρήση μιας ειδικής, πιο σύνθετης φόρμας, για να ανεβάζετε καλέσματα.

Θα παρατηρήσετε ότι η νέα αυτή φόρμα έχει περισσότερα πεδία. Προσοχή στα tags του πεδίου «θεματική». Εκεί να περιγράφετε τη θεματική του καλέσματός σας και όχι το είδος του (π.χ. σε πορεία αλληλεγγύης στους πρόσφυγες βάζουμε αλληλεγγύη, πρόσφυγες και όχι πορεία - η πορεία επιλέγεται στη στήλη "είδος" στα αριστερά). Σε περίπτωση πολλαπλών θεματικών, διαχωρίζετε τους όρους με κόμμα (π.χ. Συρία, πρόσφυγες). Προτιμάτε τους υφιστάμενους όρους, που εμφανίζονται ως προτάσεις κατά την πληκτρολόγηση (π.χ. για μια εκδήλωση για τη Ροζάβα, υπάρχει ήδη ο όρος Rojava - μην προσθέσετε τον όρο και στα Ελληνικά).

Στα κεντρικά καλέσματα, όπως είναι οι πορείες, ενοποιούμε πολλά καλέσματα σε μια δημοσίευση, χρησιμοποιώντας την πρώτη που μπήκε. Αν τύχει και είναι δικό σας το πρώτο κάλεσμα σε κάποιο γεγονός, απλά ζητάμε προσοχή σε πιθανή επεξεργασία, για να μη χαθεί πληροφορία. Αυτός είναι δυστυχώς ένας τεχνικός περιορισμός του κώδικα.

Επίσης, για την καλύτερη λειτουργία του kinimatorama, μπορεί να επεξεργαστούμε και εμείς κάποιο κάλεσμά σας, για να διορθώσουμε την τοποθεσία, να προσθέσουμε χάρτη, να πάρει κάποια συγκεκριμένη θεματική, να γίνει περιγραφικότερος ο τίτλος (π.χ. το «Πάρτι» μπορεί να το κάνουμε «Πάρτι οικονομικής ενίσχυσης φυλακισμένων αγωνιστών»), να μην επικαλύπτει ο τίτλος την τοποθεσία (σε περίπτωση μεγάλου τίτλου) κλπ. σεβόμενοι πάντα το λόγο της κάθε συλλογικότητας, χωρίς να αλλάζουμε την ουσία.

Τέλος, υπάρχει η δυνατότητα από μεριάς μας (αλλά όχι απ' τη δική σας) αυτόματων επαναλήψεων ενός καλέσματος. Οπότε στις περιπτώσεις π.χ. μιας κουζίνας που επαναλαμβάνεται κάθε βδομάδα, αρκεί να μας στείλετε ένα mail (απ' τη συλλογική e-mail διεύθυνσή σας, πάντα) να το ανεβάσουμε εμείς σε εβδομαδιαία βάση. Κατόπιν, θα έχετε τη δυνατότητα τροποποίησης αυτών των επαναλήψεων σε περιπτώσεις ακύρωσης, αλλαγής ώρας κτλ.