Σάββατο 22 Σεπτεμβρίου 2018 στις 17.00

Έκθεση πολιτικού βιβλίου κ παρουσίαση βιβλίου

πηγή : email που λάβαμε στις 7 Σεπτέμβριος 11h