τι; : συναυλία ατελές

Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου 2018 στις 21.00

Χρειάζεται επιβεβαίωση.

antifa Live

συγκροτήματα :

Ζαφινα και ΕΞ' ΑΠΟ ΔΩ

Soil

Opus arcane

πηγή : email που λάβαμε στις 13 Σεπτέμβριος 11h