Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου 2018 στις 21.30

Προβολή της ταινίας flawless (κανείς δεν είναι τέλεια) στην ταράτσα

πηγή : https://el-gr.facebook.com/micropolisocialspa…