Τετάρτη 17 Οκτωβρίου 2018 στις 21.00

Post-punk bar

χωρίς σερβιτόρους και πελάτες
χωρίς αφεντικά και αγγαρείες
χωρίς κέρδη και ζημιές

πηγή : https://peiramak94.blogspot.com/2018/10/post-…