Σάββατο 6 Οκτωβρίου 2018 στις 18.00

Πώς να αντισταθουμε στις αντιμεταναστευτικές πολιτικές της Ευρώπης;

Ο Χώρος Στέγασης Προσφύγων #CityPlaza οργανώνει μια ανοιχτή συζήτηση με τους ακαδημαϊκούς, Shahram Khosravi * και Barak Kalir*, σχετικά με το θέμα της μετανάστευσης και το ερώτημα πώς να αντισταθούμε στις αντιμεταναστευτικές πολιτικές της ΕΕ; (?)

Ομιλήτες:

- Shahram Khosravi, ιρανός ακαδημαϊκός, σπουδαίος συγγραφέας και ακτιβιστής. Ζει στο Σουδια και είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Στοκχόλμης. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του Shahram Khosravi περιλαμβάνουν την ανθρωπολογία του Ιράν και της Μέσης Ανατολής, τη μετανάστευση, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την αναγκαστική μετακίνηση. (περισσότερα γι 'αυτόν εδώ goo.gl/gSL5LB)

- Ο Barak Kalir είναι από το Ισραήλ και ζει στο Άμστερνταμ. Είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου του Άμστερνταμ. Είναι ο Συντονιστής του Ινστιτούτου Μετανάστευσης και Εθνοτικών Μελετών (IMES) και ο Διευθυντής Προγράμματος της ερευνητικής ομάδας Moving Matters: People, Goods, Power and Ideas (περισσότερα για αυτόν εδώ goo.gl/7P2zaC)

Παράλληλα με την ανοιχτή εκδήλωση θα λειτουργήσει και μια πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση φωτογραφία του γνωστού φωτογράφου Roman Ronny Rosenberg

Σαβ, 6 Οκτ στις 6:00 μ.μ. UTC+03

Open Discussion
How to resist the Europe of anti-migration?

Refugees Accommodation and Solidarity Space #CityPlaza, organises an open discussion with two academics, Shahram Khosravi* and Barak Kalir*, on the question of migration and how to resist the Europe of anti-migration (?)

Panel participants:
- Shahram Khosravi an Iranian academic, a great writer and an activist. He lives in Sweeden and he is professor in the university of Stockholm. Shahram Khosravi's research interests include anthropology of Iran and the Middle East, migration, human rights, forced displacement. (more about him here goo.gl/gSL5LB)

- Barak Kalir is from Israel and lives in Amsterdam. He is Associate Professor at the Department of Anthropology, University of Amsterdam. He is the Co-Director of the Institute for Migration and Ethnic Studies (IMES) and the Program Director of the research group "Moving Matters: People, Goods, Power and Ideas" (more about him here goo.gl/7P2zaC)

Parallel to the open discussion on Saturday, there will be a very interesting and powerful photo exhibition by Roman Ronny Rosenberg.

Saturday 06/10 at 6:00pm in City Plaza (Acharnon 78)

Refugees Accommodation and Solidarity Space City Plaza

πηγή : https://el-gr.facebook.com/cityplazaathens/po…