Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2018 στις 21.00

Κύκλος προβολών στο Χώρο κινημάτων

Κύκλος προβολών στο Χώρο κινημάτων από 24/9 έως 12/12/18.

Δεν διατίθεται αυτόματο εναλλακτικό κείμενο.

πηγή : email που λάβαμε στις 6 Οκτώβριος 17h