Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2018 στις 20.30

Προβολή ταινίας "Kukumi" (3ήμερο αλβανόφωνου κιν/γράφου)