Σάββατο 20 Οκτωβρίου 2018 στις 20.30

Προβολή ταινίας "Vergine giurata" (3ήμερο αλβανόφωνου κιν/γράφου)