Σάββατο 20 Οκτωβρίου 2018 στις 22.00

Hip-hop Live: Renovatio, Nigredo (3ήμερο αλβανόφωνου κιν/γράφου)