Κυριακή 21 Οκτωβρίου 2018 στις 20.30

Προβολή ταινίας "Tirana, année zéro" (3ήμερο αλβανόφωνου κιν/γράφου)