Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2018 στις 20.00

Συνέλευση Πρωτοβουλίας για ένα Πολύμορφο Κίνημα για την Ψυχική Υγεία

Επόμενη συνάντηση της Πρωτοβουλίας για ένα Πολύμορφο Κίνημα για την Ψυχική Υγεία: Παρασκευή, 12/10/18, ώρα 20.00 μ.μ.

Καλούμε όλους και όλες στην επόμενη συνάντηση της Πρωτοβουλίας για ένα Πολύμορφο Κίνημα για την Ψυχική Υγεία, την Παρασκευή, 12/10/18, ώρα 20.00 μ.μ.

Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν θα είναι:

-η αποτίμηση της εκδήλωσης για τα 40 χρόνια του νόμου Μπαζάλια,

-προτάσεις για θεματικές για τις "εκπαιδευτικές" συναντήσεις της Πρωτοβουλίας,

-διάφορα οργανωτικά (οικονομικά κλπ) θέματα της Πρωτοβουλίας,

-διερεύνηση της δυνατότητας για οργάνωση (στα πλαίσια της Πρωτοβουλίας) ομάδας επαγγελματιών ψυχικής υγείας,

-διάφορες ενημερώσεις για τις εξελίξεις στο χώρο της ψυχικής υγείας, που πιθανό να απαιτούν και προγραμματισμό δράσεων (όπως, π.χ. για την ακούσια θεραπεία στην κοινότητα),

-ζητήματα του Δικτύου για τα Δικαιώματα

-κλπ.

Η συνάντηση θα γίνει στο χώρο του Σωματείου του 18Ανω, οδός Μπόταση 11.

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΠΟΛΥΜΟΡΦΟ ΚΙΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ

πηγή : http://protovouliapsy.blogspot.com/
πηγή : email που λάβαμε στις 8 Οκτώβριος 12h